news

närmast casino till fort myers

gäng intäkterna under de tre månaderna till och med den 30 September detta år ökade med 41 procent till nästan MYR86.49 miljoner kronor, från MYR61.27 miljoner euro ett år tidigare, företaget sade i en måndag ansökan till Bursa Malaysia.resultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar uppgick till MYR20.94 miljoner i juli-September, upp 33 procent jämfört med föregående år. närmast casino till fort myers.