articles

varför gambling bör förbjudas

uthorities i Singapore och Kina hoppas från början av denna månad för att aktivera "nödvändiga resor" för företag och officiella ändamål mellan två länder, Singapore Utrikesministeriet sade i fredags pressmeddelande varför gambling bör förbjudas.

Arrangemanget skulle tillämpas först mellan sex Kinesiska provinser och kommuner direkt under den [Kinesiska] staten (Shanghai, Tianjin, Chongqing, Guangdong, Jiangsu och Zhejiang) och Singapore," Singapore ministeriet skrev i sin fredag tillkännagivande, att notera var planen för satsningen successivt ska utvidgas till att omfatta fler Kinesiska provinser och kommuner. skäl till varför spel är bra.