latest-news

hur man dimensionerar en plats på en ritning

eanwhile, Macau finansiella sektorn fram 696 rapporter om misstänkta transaktioner till intelligens kontor under 2016, upp 38,3 procent jämfört med antalet år 2015. Kontoret fick också 79 STRs från andra institutioner som huvudsakligen bestod av köpmän höga värden produkter.acau gaming regulator förra året i stor utsträckning omarbetad anti-penningtvätt regler för sektorn, men höll tröskeln för kasinon att rapportera "stora" transaktioner på MOP500,000 (US$62,200) hur man dimensionerar en plats på en ritning. De nya reglerna antogs den 13 Maj 2016 hur man dimensionerar en slot utarbetandet. otwithstanding de aviserade förändringarna till Macau s AML regler, U hur man dimensionerar en slot i creo. utrikesdepartementet har upprepade gånger krävt Macau för att minska den stora summan transaktion rapporteras av MOP500,000 till motsvarande 3 000 "för att bringa den i linje med internationella normer". hur man dimensionerar en slot gd&t.